Αυτόνοµα ΦΒ Συστήµατα Ηλεκτροδότησης

Αυτόνοµα ΦΒ Συστήµατα Ηλεκτροδότησης

Λύσεις αυτόνοµων ΦΒ συστηµάτων για κάλυψη των αναγκών σας σε ηλεκτρική ενέργεια , σε περιοχές και περιπτώσεις όπου η πρόσβαση στο δίκτυο δεν είναι εφικτή, τόσο για οικονοµικούς όσο και για πρακτικούς λόγους.

Μέσω των φωτοβολταϊκών πλαισίων η ηλιακή ενέργεια  μετατρέπεται σε ηλεκτρική και αποθηκεύεται σε μπαταρίες διαμέσου του ρυθμιστή φόρτισης. Ακολούθως η αποθηκευμένη ενέργεια διοχετεύεται στον μετατροπέα τάσης όπου μετατρέπεται σε οικιακό ρεύμα και μπορεί να χρησιμοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Ο σχεδιασμός ενός τέτοιου συστήματος από τους μηχανικούς της εταιρείας µας προσδίδει την απαιτούμενη αυτονομία για λειτουργία του συστήματος ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.