Φ/Β Πυλώνας(7)- Λεμεσός

  • Πελάτης: Markides Brothers Constructions Ltd Cyrpus
  • Τοποθεσία: Λεμεσός
  • Χρονολογία: 22122016
  • Ισχύς: 0,06KW

Εγκατάσταση:22/12/2016
Πάνελ(1): Helios 60W
Φωτιστικά Λέντ(1): 10W