Φ/Β Αυτοπαραγωγής στην Λευκωσία (Στρόβολος)

  • Πελάτης: ELNIA
  • Τοποθεσία: Λευκωσία (Στρόβολος)
  • Χρονολογία: 02122015
  • Ισχύς: 20KW

Εγκατάσταση: 02/12/2015
Πλαίσια(80): Rec 250W
Μετατροπείς Τάσης(6): Kaco 4200
Βάσεις Στήριξης:Deal