Διασυνδεδεμένο στο δίκτυο Φ/Β στην Λεμεσό (Ερήμη)

  • Πελάτης: Cowling
  • Τοποθεσία: Λεμεσός (Ερήμη)
  • Χρονολογία:
  • Ισχύς: 4KW

Εγκατάσταση διασυνδεδεμένου στο δίκτυο φωτοβολταϊκού συστήματος από την TrikkisEnergy, στην οικία του κ. Cowling στην επαρχία Λεμεσού (Ερήμη). Το σύστημα, ισχύος 4KW, αποτελείται από 16 πλαίσια REC, 250W το κάθε ένα, και έναν μετατροπέα τάσης ΑΒΒ PVI-4.2-TL1-OUTD και υπολογίζεται να έχει απόσβεση σε διάρκεια 5 χρόνων. Υπολογιζόμενη εξοικονόμηση μέσω του συστήματος: 1,270 ευρώ το χρόνο.