Διασυνδεδεμένου στο δίκτυο Φ/Β στην Πάφο

  • Πελάτης: Κούλουμου
  • Τοποθεσία: Πάφος
  • Χρονολογία:
  • Ισχύς: 3KW

Εγκατάσταση διασυνδεδεμένου στο δίκτυο φωτοβολταϊκού συστήματος από την TrikkisEnergy, στην οικία της κ. Κούλουμου στην επαρχία Πάφου. Το σύστημα, ισχύος 3KW, αποτελείται από 12 πλαίσια REC, 250W το κάθε ένα, και έναν μετατροπέα τάσης ΑΒΒ UNO 3.0TL-OUTD και υπολογίζεται να έχει απόσβεση σε διάρκεια 5.5 χρόνων. Υπολογιζόμενη εξοικονόμηση μέσω του συστήματος: 896 ευρώ το χρόνο (ποσοστιαία μείωση λογαριασμού 83%)