Αυτόνομο Φ/Β στην Λεμεσό (Κελλάκι)

  • Πελάτης: Τάκης Χριστοδούλου
  • Τοποθεσία: Λεμεσός (Κελλάκι)
  • Χρονολογία: 15042016
  • Ισχύς: 1,125KW

Ισχύς: 1125W
Εγκατάσταση: 15/04/2016
Πλαίσια(9): Solibro 125W
Οδηγός: ABB
Βάσεις Στήριξης:Deal