Αυτόνομα Φ/Β στην Λεμεσό

  • Πελάτης: Προδρόμου
  • Τοποθεσία: Λεμεσός
  • Χρονολογία:
  • Ισχύς: 0,8KW

Εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος από την TrikkisEnergy, στην οικία του κ. Προδρόμου στην επαρχία Λεμεσού. Το σύστημα έχει δυνατότητα κάλυψης του συνόλου των αναγκών της οικίας σε ηλεκτρισμό και έχει την δυνατότητα σύνδεσης με γεννήτρια για την κάλυψη επιπλέον αναγκών και ταυτόχρονη φόρτιση των μπαταριών εάν και εφόσον χρειαστεί. Το σύστημα αποτελείται από 4 ΦΒ πλαίσια LUXOR 200W, , μετατροπέα τάσης HELIOS SUPPLIES KS 2KVA, που περιλαμβάνει ρυθμιστή φόρτισης, καιι 6 συσσωρευτές HELIOS-WINNER 170Ah/8V. Το σύστημα έχει αυτονομία 3 ημερών.