ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ <<ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ>>

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Τουρισμού, έχει ανακοινώσει την τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου <<Ηλιακή ενέργεια για όλους>> για την προώθηση εγκαταστάσεων ΦΒ συστημάτων.

Το σχέδιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες επενδύσεων:

A.Φωτοβολταϊκά συστήματα δυναμικότητας μέχρι 5kW συνδεδεμένα με το δίκτυο με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (‘’Net Metering’’) για όλους τους καταναλωτές. Η συνολική διαθέσιμη ισχύς είναι 23MW.

B.Φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγής δυναμικότητας μέχρι 10.000kW (10MW) το καθένα, σε εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες. Η συνολική διαθέσιμη ισχύς είναι 40MW.

C.Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά συστήματα μη ενωμένα με το δίκτυο. Κάθε καταναλωτής έχει το δικαίωμα υποβολής.

Οι κυριότερες προσθήκες/τροποποιήσεις που έγιναν στο σχέδιο είναι:

  1. Συμπερίληψη επενδύσεων που αφορούν εγκαταστάσεις ΦΒ συστημάτων από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Επιπλέον συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παρασκευή και παραγωγή προϊόντων που αποτελούν απομίμηση ή υποκατάστατο του γάλακτος και των προϊόντων του.
  2. Την εφαρμογή ειδικού προγράμματος από το Υπουργείο παιδείας και πολιτισμού για εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων στα δημόσια σχολεία/νηπιαγωγεία και δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα.
  3. Αύξηση της διαθέσιμης δυναμικότητας για το 2016 για την κατηγορία συμψηφισμού μετρήσεων από 20MW σε 23MW.
  4. Αύξηση της μέγιστης ισχύος συστήματος στην κατηγορία της Αυτοπαραγωγής μετρήσεων από 20MW σε 40MW.
  5. Συμπερίληψη νέας κατηγορίας επενδύσεων που αφορά εγκαταστάσεις αυτόνομων ΦΒ συστημάτων σε υποστατικά/τεμάχια γης τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο της ΑΗΚ. Όλοι οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα υποβολής.

 

Related Post

0 Comments

leave a comment