Συντήρηση Φ/Β πλαισίων

Πώς η συντήρηση των Φωτοβολταϊκών πλαισίων βοηθά στην καλύτερη παραγωγή του συστήματος και γιατί συνίσταται;

Tα Φωτοβολταϊκά συστήματα είναι επενδύσεις οι οποίες έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Τα συστήματα είναι συνεχώς εκτεθειμένα σε καιρικές συνθήκες και φυσικά φαινόμενα   και γι’αυτό είναι απαραίτητη η συντήρηση τους ώστε να διατηρείται η ομαλή λειτουργία τους.

Πιο αναλυτικά, η συντήρηση ενός Φωτοβολταϊκού συστήματος είναι απαραίτητη ώστε να γίνεται άμεση διάγνωση και εντοπισμός των πιθανών βλαβών ώστε να γίνεται γρήγορη αποκατάσταση τους. Επιπλέον, με την συντήρηση του εξοπλισμού, μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης τεχνικών προβλημάτων άρα και η οικονομική επιβάρυνση του επενδυτή. Η επιβράδυνση της διαδικασίας γήρανσης του εξοπλισμού και η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του, είναι βασικά επακόλουθα ενός συνεχούς ελέγχου του συστήματος.

Καταληκτικά, ο έλεγχος και συντήρηση του Φωτοβολταϊκού συστήματος έχει ως σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσης και αποφυγή απωλειών, τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος, καθώς και την ενημέρωση του επενδυτή σχετικά με την  παραγωγή του.

Μια σωστή συντήρηση και έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

  • Καθαρισμό των Φωτοβολταϊκών πλαισίων
  • Οπτικό έλεγχο των ηλεκτρικών, μηχανολογικών και κατασκευαστικών μερών του συστήματος
  • Εκτενής μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός έλεγχος
  • On-line παρακολούθηση της παραγωγής των Φωτοβολταϊκών

 

Related Post

0 Comments

leave a comment