Μέγιστη απόδοση με αισθητική εσωτερικού χώρου

Βελτιστοποιήστε την απόδοση της επένδυσης σας με έναν σωστό σχεδιασμό χωρίς να επηρεάζεται η αισθητική του εξωτερικού σας χώρου

Ο σωστός σχεδιασμός ενός ΦΒ συστήματος και η άρτια εγκατάσταση του, επιβάλλονται ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας, τόσο από άποψη ασφάλειας όσο και από άποψη ενεργειακής αποδοτικότητας. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητα και ασφάλεια του ΦΒ συστήματος είναι πάμπολλοι. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι από αυτούς.

  • Προσανατολισμός ΦΒ πλαισίων :  Για να επιτυγχάνεται η μέγιστη ενεργειακή απόδοση του ΦΒ συστήματος θα πρέπει να επιτυγχάνεται η εκμετάλλευση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. Για τα δεδομένα της Κύπρου, αξίζει να σημειωθεί πως η μεγιστοποίηση της συνολικής ετήσιας ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει σε επιφάνεια σταθερής κλίσης, επιτυγχάνεται για Νότιο προσανατολισμό και κλίση περίπου 28⁰.
  • Προβλήματα σκιάσεων : Ο παράγοντας αυτός δρα καθοριστικά στην ενεργειακή αποδοτικότητα ενός συστήματος. Αν λάβουμε υπόψη ότι σε ένα ΦΒ πλαίσιο, τόσο τα ΦΒ στοιχεία όσο και τα ΦΒ πλαίσια είναι συνδεδεμένα με σειρά, κατανοούμε πως ακόμη και η σκίαση ενός μέρους του ΦΒ συστήματος μπορεί να προκαλέσει σημαντική μείωση της παραγόμενης ισχύος. Καλό θα ήταν να γίνεται μια προκαταρκτική μελέτη των σκιάσεων ώστε να αποφεύγεται κατά τον σχεδιασμό και εγκατάσταση του συστήματος ή να χρησιμοποιούνται βελτιστοποιητές πλαισίων.
  • Συνεργασία πλαισίων – Αντιστροφέα : Ο αντιστροφέας απαιτεί στην είσοδο του ένα συγκεκριμένο εύρος για την τάση λειτουργίας, έχοντας ένα ανώτατο και ένα κατώτατο όριο τάσης εισόδου, το οποίο πρέπει να ακολουθείται πιστά για την καλύτερη λειτουργία του αντιστροφέα και την μέγιστη απόδοση του.

Μια σωστή εγκατάσταση όμως, εξασφαλίζει και την άριστη αισθητική του εξωτερικού χώρου. Σκοπός κάθε επένδυσης είναι να μην επηρεάζεται η ομορφιά του εξωτερικού χώρου, αλλά να την αυξάνει. Αυτός είναι ο λόγος όπου τα  ΦΒ πλαίσια τοποθετούνται ομοιόμορφα και ενσωματωμένα με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του κτιρίου.

Related Post

0 Comments

leave a comment